• ภาคตะวันตก ประเทศไทย

  ภาคตะวันตก เป็นภูมิภาคย่อยทางตะวันตกของประเทศ โดยทั่วไปยังถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของภาคกลาง แม้ว่าจะจัดรวมอยู่ในภาคตะวันตก แต่ในภูมิภาคนี้ยังมีความหลากหลาย ตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ซึ่งแตกต่างกันค่อนข้างมาก.

  ภาคตะวันตก ประเทศไทย แผนที่ภาคตะวันตก
 • ภาคตะวันออก ประเทศไทย

  ภาคตะวันออก เป็นภูมิภาคย่อยทางตะวันออกของประเทศไทย เดิมถือเป็นส่วนหนึ่งของภาคกลาง อยู่ติดชายฝั่งอ่าวไทยด้านตะวันออก นับเป็นอีกภูมิภาคหนึ่งที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ.

  ภาคตะวันออก ประเทศไทย แผนที่ภาคตะวันออก
 • ภาคใต้ ประเทศไทย

  ภาคใต้ เป็นภูมิภาคหนึ่งของไทย ตั้งอยู่บนคาบสมุทรมลายู ทางใต้ของประเทศ ถัดลงไปจากบริเวณภาคตะวันตก ขนาบด้วยอ่าวไทยทางฝั่งตะวันออก และทะเลอันดามันทางฝั่งตะวันตก.

  ภาคใต้ ประเทศไทย แผนที่ภาคใต้
 • ภาคเหนือ ประเทศไทย

  ภาคเหนือ เป็นภูมิภาคหนึ่งของไทย อยู่ทางตอนเหนือของประเทศ มีเขตแดนทางตอนเหนือติดกับชายแดนพม่าและลาว ทางตะวันออกจรดชายแดนลาวและภาคอีสาน ทางตะวันตกจรดพม่า และทางใต้ติดกับภาคกลาง.

  ภาคเหนือ ประเทศไทย แผนที่ภาคเหนือ
 • ภาคอีสาน ประเทศไทย

  ภาคอีสาน หรือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นเขตหรือภาคหนึ่งทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย อยู่บนที่ราบสูงโคราช มีแม่น้ำโขงกั้นเขตทางตอนเหนือและตะวันออกของภาค ทางด้านใต้จรดชายแดนกัมพูชา.

  ภาคอีสาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย

         
   
         

อนุสาวรีย์สุนทรภู่

อนุสาวรีย์สุนทรภู่ ตำบลบ้านกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

15th Apr
Off
จังหวัดระยอง แผนที่จังหวัดระยอง จ.ระยอง แผนที่ ระยอง ประเทศไทย

ตลาดน้ำดอนหวาย

ตลาดน้ำดอนหวาย เป็นตลาดในจังหวัดนครปฐม ตั้งอยู่บนพื้นที่ของวัดคงคารามดอนหวาย หรือ วัดดอนหวาย

15th Apr
Off
จังหวัดนครปฐม แผนที่จังหวัดนครปฐม จ.นครปฐม แผนที่ นครปฐม ประเทศไทย

ตลาดน้ำดำเนินสะดวก

ตลาดน้ำดำเนินสะดวก ตั้งอยู่ใน อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

15th Apr
Off
จังหวัดราชบุรี แผนที่จังหวัดราชบุรี จ.ราชบุรี แผนที่ ราชบุรี ประเทศไทย

ตลาดน้ำอัมพวา

ตลาดน้ำอัมพวา เป็นตลาดน้ำ ตั้งอยู่ใน ในจังหวัดสมุทรสงคราม

15th Apr
Off
จังหวัดสมุทรสงคราม แผนที่จังหวัดสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม แผนที่ สมุทรสงคราม ประเทศไทย

ตลาดน้ำตลิ่งชัน

ตลาดน้ำตลิ่งชัน แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

15th Apr
Off
แผนที่กรุงเทพ แผนที่กรุงเทพมหานคร แผนที่ กทม.

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจที่สำคัญ เคยมีชื่อเสียงในฐานะเป็นแหล่งปลูกข้าวที่สำคัญ

06th Dec
Off
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แผนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา แผนที่ พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์ เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ระหว่างตอนล่างของภาคเหนือและตอนบนของภาคกลาง มีพื้นที่ประมาณ 9,597 ตารางกิโลเมตร

06th Dec
Off
จังหวัดนครสวรรค์ แผนที่จังหวัดนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ แผนที่ นครสวรรค์ ประเทศไทย

จังหวัดภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต เป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคใต้ของประเทศไทย เป็นเกาะขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีลักษณะต่างจากจังหวัดอื่นอย่างสิ้นเชิง

06th Dec
Off
จังหวัดภูเก็ต แผนที่จังหวัดภูเก็ต จ.ภูเก็ต แผนที่ ภูเก็ต ประเทศไทย

จังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจังหวัดทางตะวันออกสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและของประเทศไทย ทั้งยังเป็นตำบลที่ตั้งของเส้นเวลาหลักของประเทศ

06th Dec
Off
จังหวัดอุบลราชธานี แผนที่จังหวัดอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี แผนที่ อุบลราชธานี ประเทศไทย

จังหวัดขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่รองจากจังหวัดนครราชสีมาและอุบลราชธานีตามลำดับ มีเศรษฐกิจ และความเป็นศูนย์กลาง

06th Dec
Off
จังหวัดขอนแก่น แผนที่ จ.ขอนแก่น แผนที่ขอนแก่น แผนที่เมืองขอนแก่น ประเทศไทย

จังหวัดชลบุรี

ในอดีตจังหวัดชลบุรีนั้นเคยเป็นแหล่งที่ตั้งของเมืองท่าที่มีความสำคัญมาก แม้แต่ในปัจจุบันนี้ก็ยังคงเป็นที่ตั้งของท่าเรือที่มีความสำคัญของประเทศ

06th Dec
Off
จังหวัดชลบุรี แผนที่จังหวัดชลบุรี จ.ชลบุรี แผนที่ ชลบุรี ประเทศไทย

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นจังหวัดในภาคกลางตามการแบ่งการปกครองของประเทศไทย ในขณะที่ การแบ่งทางภูมิศาสตร์จัดเป็นจังหวัดในภาคตะวันตก

05th Dec
Off
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แผนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ แผนที่ ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย

จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนาแต่โบราณ มีภาษาล้านนา (คำเมือง) เป็นภาษาท้องถิ่น

05th Dec
Off
จังหวัดเชียงใหม่ แผนที่จังหวัดเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ แผนที่ เชียงใหม่ ประเทศไทย

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์กลางการปกครอง การศึกษา การคมนาคมขนส่ง การเงินการธนาคาร การพาณิชย์ การสื่อสาร และความเจริญของประเทศไทย

26th Oct
Off
แผนที่กรุงเทพ แผนที่กรุงเทพมหานคร แผนที่ กทม.

สะพานพระราม 9

สะพานพระราม 9 เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

18th Apr
Off
แผนที่กรุงเทพ แผนที่กรุงเทพมหานคร แผนที่ กทม.

ถนนจอมทองบูรณะ

ถนนจอมทองบูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

18th Apr
Off
แผนที่กรุงเทพ แผนที่กรุงเทพมหานคร แผนที่ กทม.

ถนนราษฎร์พัฒนา

ถนนราษฎร์พัฒนา เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

18th Apr
Off
แผนที่กรุงเทพ แผนที่กรุงเทพมหานคร แผนที่ กทม.

ถนนประชาอุทิศ

ถนนประชาอุทิศ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

18th Apr
Off
แผนที่กรุงเทพ แผนที่กรุงเทพมหานคร แผนที่ กทม.

ถนนราษฎร์บูรณะ

ถนนราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

18th Apr
Off
แผนที่กรุงเทพ แผนที่กรุงเทพมหานคร แผนที่ กทม.

ถนนสุขสวัสดิ์

ถนนสุขสวัสดิ์ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

18th Apr
Off
แผนที่กรุงเทพ แผนที่กรุงเทพมหานคร แผนที่ กทม.

ถนนมาเจริญ

ถนนมาเจริญ เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

18th Apr
Off
แผนที่กรุงเทพ แผนที่กรุงเทพมหานคร แผนที่ กทม.

ถนนพุทธมณฑล สาย 3

ถนนพุทธมณฑล สาย 3 เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

18th Apr
Off
แผนที่กรุงเทพ แผนที่กรุงเทพมหานคร แผนที่ กทม.

ถนนทวีวัฒนา

ถนนทวีวัฒนา เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

18th Apr
Off
แผนที่กรุงเทพ แผนที่กรุงเทพมหานคร แผนที่ กทม.

ถนนเพชรเกษม

ถนนเพชรเกษม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

18th Apr
Off
แผนที่กรุงเทพ แผนที่กรุงเทพมหานคร แผนที่ กทม.

ถนนราชมนตรี

ถนนราชมนตรี เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

17th Apr
Off
แผนที่กรุงเทพ แผนที่กรุงเทพมหานคร แผนที่ กทม.

ถนนบางแวก

ถนนบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

17th Apr
Off
แผนที่กรุงเทพ แผนที่กรุงเทพมหานคร แผนที่ กทม.

ถนนกำนันแม้น

ถนนกำนันแม้น เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

17th Apr
Off
แผนที่กรุงเทพ แผนที่กรุงเทพมหานคร แผนที่ กทม.

ถนนรัชมงคลประสาธน์

ถนนรัชมงคลประสาธน์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

17th Apr
Off
แผนที่กรุงเทพ แผนที่กรุงเทพมหานคร แผนที่ กทม.

ถนนเทอดไท

ถนนเทอดไท เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

17th Apr
Off
แผนที่กรุงเทพ แผนที่กรุงเทพมหานคร แผนที่ กทม.

ถนนพุทธมณฑล สาย 1

ถนนพุทธมณฑล สาย 1 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

17th Apr
Off
แผนที่กรุงเทพ แผนที่กรุงเทพมหานคร แผนที่ กทม.

ถนนกัลปพฤกษ์

ถนนกัลปพฤกษ์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

17th Apr
Off
แผนที่กรุงเทพ แผนที่กรุงเทพมหานคร แผนที่ กทม.

ถนนราชพฤกษ์

ถนนราชพฤกษ์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

17th Apr
Off
แผนที่กรุงเทพ แผนที่กรุงเทพมหานคร แผนที่ กทม.

ถนนเพชรเกษม

ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

17th Apr
Off
แผนที่กรุงเทพ แผนที่กรุงเทพมหานคร แผนที่ กทม.

ถนนอนามัยงามเจริญ

ถนนอนามัยงามเจริญ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

17th Apr
Off
แผนที่กรุงเทพ แผนที่กรุงเทพมหานคร แผนที่ กทม.

ถนนท่าข้าม

ถนนท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

17th Apr
Off
แผนที่กรุงเทพ แผนที่กรุงเทพมหานคร แผนที่ กทม.
Pages:1234567...72»