จังหวัดชัยนาท

ชัยนาท แปลตามศัพท์มีความหมายว่า ชัยชนะที่มีเสียงบันลือ เป็นเมืองโบราณเมืองหนึ่ง ตัวเมืองเดิม อยู่บริเวณฝั่งขวาแม่น้ำเจ้าพระยา

06th Dec
Off
จังหวัดชัยนาท แผนที่จังหวัดชัยนาท จ.ชัยนาท แผนที่ ชัยนาท ประเทศไทย

จังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ มีเขตติดต่อกับจังหวัดเพื่อนบ้านหลายจังหวัด ได้แก่ ทางเหนือ ติดกับเพชรบูรณ์และขอนแก่น ทางตะวันออกติดกับขอนแก่นและนครราชสีมา

06th Dec
Off
จังหวัดชัยภูมิ แผนที่จังหวัดชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ แผนที่ ชัยภูมิ ประเทศไทย