อำเภอบางเลน

On 6 December 2012

Advertisement


อำเภอบางเลน

อำเภอบางเลน เป็นอำเภอที่มีขนาดพื้นที่มากที่สุดในจังหวัดนครปฐม ประเทศไทย อำเภอบางเลน เป็นอำเภอที่อยู่ไกลจากที่ตั้งจังหวัดมากที่สุด โดยตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดนครปฐม

ข้อมูลโดย วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ข้อมูลแผนที่ที่เกี่ยวข้อง :

Comments are closed.