จังหวัดสุโขทัย

On 6 December 2012

Advertisement


จังหวัดสุโขทัย

จังหวัดสุโขทัย เป็นจังหวัดหนึ่งในประเทศไทย ตั้งอยู่บริเวณภาคเหนือตอนล่าง มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดแพร่ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก กำแพงเพชร ตาก และลำปาง (เรียงตามเข็มนาฬิกาจากด้านเหนือ)

ข้อมูลโดย วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ข้อมูลแผนที่ที่เกี่ยวข้อง :

Comments are closed.